Pınar Selek
Pınar Selek için yeniden yargılama yolu
Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de meydana gelen patlama konusunda tartışma yaratacak bir karara imza attı


01:43 | 10 Şubat 2010


GÖKÇER TAHİNCİOĞLU Ankara

Patlamanın bomba mı, yoksa bir başka nedenden dolayı mı meydana geldiğinin bilimsel olarak kanıtlanamadığını belirterek sosyolog Pınar Selek’in beraatini talep eden Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazını reddeden YCGK, Selek’in, eski TCK’nın 125. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi. Oy çokluğuyla alınan karar değişmezse, Selek ömür boyu cezaevinde kalacak.
Polis, patlamanın ardından Selek’i gözaltına aldı. Selek hakkında, eski TCK’nın “devletin topraklarından bir bölümünü, devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiil işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olur” hükmünü içeren 125 ve “örgüte yardım ve yataklık” fiilini içeren 169. maddeleri uyarınca iki ayrı dava açıldı. 1998’de tutuklanan ve 2.5 yıl cezaevinde kalan Selek, duruşmalar sürerken tahliye edildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi,  kanıt bulunmadığı gerekçesiyle, eski TCK’nın 125. maddesi nedeniyle açılan davada Selek’in beraatine hükmetti. Mahkeme, yurtdışına giderek eğitim aldığı, üzerinde bomba yapımında kullanılan malzemeler bulunduğu, atölyesinde bomba ele geçirildiği gibi gerekçelerle, Selek’in, eski TCK’nın 169. maddesinden mahkûmiyetine karar verdi. Mahkeme, bu cezayı da davanın zamanaşımına girdiği gerekçesiyle düşürdü.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Selek’in eski TCK’nın 125. maddesinden mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, zamanaşımı kararını ise onadı. Bu karara itiraz eden Başsavcılık, incelemelerden kesin sonuç çıkmadığını, bu nedenle Selek’in beraatine hükmedilmesi gerektiğini belirtti.  Selek’in “örgüte yardım ve yataklık”tan değil, örgüt üyeliğinden yargılanması gerektiğini belirten Başsavcılık, bu nedenle zamanaşımı kararının kaldırılarak, örgüt üyeliğinden  yargılama yapılmasını istedi.
Dünkü oturumunda, başsavcılığın itirazını 6’ya karşı 17 oyla reddeden YCGK, 9. Ceza Dairesi’nin, Selek’in ömür boyu hapiste kalmasına yol açacak kararını onadı. Buna göre, dosya yeniden yerel mahkemeye gidecek. Yerel mahkeme, beraat kararında direnirse dosya YCGK’ya gelecek. YCGK, kararında direnirse, Selek ömür boyu hapis yatması için yeniden cezaevine konulacak.  MİLLİYET
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process