Pınar Selek
Pınar Selek'e Tanığız
 • İMZALAR / SIGNS / FIRMAS

 

 • 19 January Collective (For Hrant Dink) -19 Ocak Kollektifi
 • AICA Turkey Branch-(Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)
 • Amargi Woman Cooperative - Hatay (Amargi Kadın Kooperatifi)
 • Amargi Woman Scientific Research and Publication Cooperative-İstanbul
 • Amargi Women Solidarity Cooperative – İzmir (Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi)
 • Ankara Woman Platform (Ankara Kadın Platformu)
 • Antalya Woman Counseling and Solidarity Foundation - Antalya (Kadın Danışma ve Dayanışma Vakfı)
 • ASI Culture Association – Cyprus (ASİ Kültür Dernegi - Kıbrıs)
 • Association Nationale sos Femmes en Detresse-ALGERIE (Acil Durumlarda Kadınlara Yardım Derneği-Cezayir)
 • Autonomes Feministisches FrauenLesbenZentrum-Vienna/Austria (Otonom Feminist Kadın Lezbiyen Merkezi-Viyana/Avusturya)
 • Autonomes Frauenhaus Kassel (Otonom Kadınevi)
 • Autonomous Women's Center–Belgrade (Otonom Kadın Merkezi-Belgrad)
 • Ayvalık Independant Woman Initiative (Ayvalık Bağımsız Kadın İnsiyatifi)
 • Balance Promocion para el Desarrollo y Juventud from Mexico
 • Baraka Center of Culture - Cyprus (Baraka Kültür Merkezi - Kıbrıs)
 • Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V. Tübingen/Germany (Women Help Women Consultancy Center-Kadınlar Kadınlara Yardım Ediyor Danışma Merkezi Tübingen/Almanya)
 • Black Sea Woman Solidarity Association (Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği)
 • Buca Evka 1 Woman Culture and Solidarity Association-İ zmir (Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği)
 • Businesswomen Organization of Lithuanian Ethnic Groups (Litvanya Halkları İş Kadınları Kuruluşu)
 • CEDAW Civil Society Exercise Committee (CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu)
 • Centre for Research and Action on Peace (KEDE)
 • COC Netherlands (Centre for Culture and Leisure-Holland) (Hollanda Kültür ve Fırsat Merkezi)
 • Critical Art Ensemble USA (Kritik Sanat Topluluğu ABD)
 • Cyprus Turkish Artist and Writers Union (Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği)
 • Çiğli Evka 2 Woman Culture House-İzmir
 • Çukurova University KADAUM
 • Education Forum-Londra (Eğitim Forumu-Londra)
 • Eskişehir Democratic Woman Platform (Eskişehir Demokratik Kadın Platformu)
 • European Parliament´s Intergroup on Gay and Lesbian Rights (Avrupa Parlamentosu Gey ve Lezbiyen Hakları Grubu)
 • European Peace Council (Avrupa Barış Meclisi)
 • European Women’s Lobby (Avrupa Kadın Lobisi)
 • European Women’s Lobby-Turkish National Coordination (EWL-TNC) (Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu)
 • F.L.O.P., feministische FrauenLesbengruppe Bremen
 • Feminist Researchers who study Women's Labor (KEFA- Kadın Emeği çalışan Feminist Araştırmacılar)
 • Feminist Woman Circle (Feminist Kadın Çevresi)
 • Feminist Workshop-Cyprus (Feminist Atölye Kıbrıs)
 • Feminists from Ankara (Ankaralı Feministler)
 • Feminists from Cologne/Germany (Köln'lü Feministler / Almanya)
 • Feminists with No Border (Sınır Tanımayan Feministler)
 • Femmes en noir-Isère/France (Siyahlı Kadınlar- Isère/Fransa)
 • Filmmor Women’s Cooperative
 • Foundation for Women's Solidarity (Kadın Dayanışma Vakfi-KDV)
 • Fourty Braid Woman Cooperative (Kırk Örük)
 • Frauen Projekte Haus Tübingen/Germany (Women Project House-Kadın Proje Evi Tübingen/Almanya)
 • Frauenhaus Kassel, Germany- Kassel Womenhouse (Kassel Kadın Evi, Almanya)
 • Frauenhaus Kreis Plön (Kadınevi Çevresi/Çemberi)
 • FrauenLesbenKasama Zürich/Swiss (Otonom Feminist Kadın
  Lezbiyen Projesi Zurih/İsviçre)
 • Frauenlesbenzeitung Krampfader/Germany (Womenlesbians Newspaper Varix-Varis Kadın Lezbiyen Gazetesi)
 • Free Woman (Özgür Kadın)
 • Freedom and Solidarity Party Center Woman Coordination (ÖDP Merkezi Kadın Koordinasyonu)
 • Freedom to Earth Association (Yeryüzüne Özgürlük Dernegi) Istanbul
 • Friends of Nature - Cyprus (Doğa Dostları - Kıbrıs)
 • From Cocoon to Silk Home Based Working Women Cooperative (Kozadan İpeğe Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi)
 • Germany P.E.N (Almanya P.E.N)
 • Green Party of Austria (Avusturya Yeşiller Partisi)
 • Green Party of Finland (Finlandiya Yeşiller Partisi)
 • Green Party of Turkey (Türkiye Yeşiller Partisi)
 • Gül Dünya Arts Ensemble (Gül Dünya Sanat Topluluğu)
 • Helsinki Citizens’ Assembly-Turkey (Helsinki Yurttaşlar Derneği)
 • HOKI - Inicitaive against Homofobia - Cyprus (HOKI - Homofobiye Karşı İnisiyatif - Kıbrıs)
 • Imece Woman Research and Solidarity Association (İmece Kadın Araştırmaları ve Dayanışma Derneği)
 • Istanbul Technical University Theater Club (ITU Tiyatro Kulübü)
 • Istanbul Technical University Women's Atelier Club (ITU Kadının Atölyesi Kulübü)
 • Izmir Independent Woman Initiative (İzmir Bağımsız Kadın İnsiyatifi)
 • İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine Woman Studies Club (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Çalışmaları Klubü-İTF-KAÇAK)
 • KAMER (Woman Center) Foundation
 • KAMER Association and its 23 branches in East and South East Turkey
 • Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Assocation
 • Karekök Autonom and Feminist Action-Turkey/ Switzerland (İsviçre Karekök Otonomu)
 • KAZETE Woman’s Newspaper
 • Kırlangıç Culture Association – Cyprus (Kirlangic Kultur Dernegi - Kıbrıs)
 • Krampfader -  Bundesweite Frauenlesbenzeitung (Ulusal Kadın-Lezbiyen Dergisi)
 • La Federació Local Del Sindicat De La CGT De Sallent - Barcelona (Barselona CGT De Sallent Yerel Sendika Konfederasyonu)
 • Lambda Istanbul Family Group (Lambda Istanbul Aile Grubu)
 • Lambda Istanbul LGBTT Solidarity Association
 • l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunus Demokrat Kadınlar Derneği)
 • Les Bâtisseuses, feminist & lesbian association / Rennes - France (Kurucu Kadınlar, Feminist ve Lezbiyen Derneği / Rennes - Fransa)
 • LeZ Strasbourgeoises (France)
 • Mafalda, autonom feministischer FrauenLesbenTransQueer-Laden, Bremen
 • MEDEAK - Basque
 • Middle East Technical University (METU)- Gender and Women's Studies Group (ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Grubu)
 • Migrant Solidarity Network - Göçmen Dayanışma Ağı
 • Mothers from Listag-Lambda Istanbul Family Group (Listag’lı Anneler)
 • Muğla Woman Solidarity Group (Muğla Kadın Dayanışma Grubu)
 • NarPhotos Photograph Collective (NarPhotos Fotoğraf Kolektifi)
 • Newspaper Chto Delat (Dmitry Vilensky-Editor) -St. Petersburg/Russia (Chto Delat Gazetesi- St. Petersburg/Rusya)
 • Out FM Radio-New York/USA
 • PEN Center in Bosnia-Herzegovina - Sarajevo
 • Pink Life LGBTT Association (Pembe Hayat LGBTT Derneği)
 • Platform of Woman Engineers, Architects, City Planners, Scientist and Technical Staff (Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimciler ve Teknik Elemanlar Platformu)
 • Post Research Institute - Cyprus (Post Araştırma Enstitüsü - Kıbrıs)
 • Principle Science Cultur and Solidarity Association (İLKDER-İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği)
 • Proletarian Action Party (EHP)
 • Purple Hand LGBTT Initiative-Eskişehir (Mor-El LGBTT Oluşumu)
 • Rainbow Woman Association (Gökkuşağı Kadın Derneği)
 • Revolutionary Socialist Workers Party (Devrimci Sosyalist Isci Partisi)
 • Say Stop to Racism and Nationalism (Dur De)
 • Social Development and Gender Equality Policy Center (Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi)
 • Social Initiative Constitution Association (Toplumsal İnsiyatifi Oluşturma Derneği)
 • Socialist Feminist Collective (SFK)
 • Sociology Graduates Association (Sosyoloji Mezunları Derneği-SOMDER)
 • Solidaritat per al Desenvolupament i la PauSODEPAU (Barış Ve İnsan Hakları İçin Dayanışma)
 • Stage On To Go Theater Group (Seyyar Sahne)
 • Stop Harassment and Rape Initiative (Taciz ve Tecavüze Son İnsiyatifi)
 • Supporting and Training Woman Candidates Association Adana Branch (KA-DER Adana)
 • Supporting and Training Woman Candidates Association Ankara Branch (KA-DER Ankara)
 • Supporting and Training Woman Candidates Association Head Office (KA-DER Genel Merkezi)
 • Şahmaran Woman Solidarity and Research Center Association (Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezi Derneği)
 • Terre Des Femmes E. V. (Kadın Yeri /Kadın Dünyası)
 • The Bulgarian Association of University Women (Bulgaristan Üniversiteli Kadınlar Derneği)
 • The National Women’s Council of Ireland (NWCI) (İrlanda Ulusal Kadınlar Konseyi)
 • Theatre Painted Bird (Tiyatro Boyalı Kuş)
 • Theatre Underground (Yeraltı)
 • Transgender Europe-TGEU (Transgender Avrupa)
 • Turkey Homenet-Home Based Working Woman Solidarity Network (Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı)
 • Turkish PEN Women Writers Committee (Türkiye PEN Kadın Yazarlar Komitesi)
 • Turkish Penal Code Woman Platform (TCK Kadın Platformu)
 • Union Pacifiste De France (Fransa Barış Birliği)
 • Urfa Life House Woman Solidarity Association ( Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği)
 • Verein zur Förderung Frauenpolitischer Kommunikation, Kassel/Germany-Foundation of Supporting Womenpolitics Communication (Kadınları Siyasi İletişime Teşvik Vakfı-Kassel/ALMANYA)
 • We Announce Hate Crimes-Betrayel Action Initiative and Translation Action Collective (Nefret Cinayetlerini Duyuruyoruz - İfşa Eylem İnsiyatifi ve Çeviri Eylem Kolektifi)
 • We Are Feminsts Initiative (FeministBiz Olusumu)
 • We Are Looking After Each Other Initiative (Birbirimize Sahip Çıkıyoruz)
 • Winpeace (Türkiye-Yunanistan Kadın Barışı Girişimi)
 • Woman Coalition for Elections (Kadın Koalisyonu)
 • Woman Family Education Culture Solidarity Association (Kadın Aile Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği)
 • Woman Labor and Employment Enterprise Platform consisting of 27 woman organizations (KEIG)
 • Woman Labour Collective (Kadın Emeği Kolektifi)
 • Woman Writers Association (Kadın Yazarlar Derneği)
 • Women Citizens’ Network (KAYA-Kadın Yurttaş Ağı Derneği)
 • Women Entrepreneurs Association of Turkey - KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği)
 • Women for Women's Human Rights (WWHR)-New Ways (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)
 • Women from Purple Roof Woman Shelter Foundation (Mor Çatı)
 • Women from Socialist Party (Sosyalist Partili Kadınlar)
 • Women in Black Against War-Network in Serbia (Savaşa Karşı Siyahlı Kadınlar-Sırbistan Ağı)
 • Women in Black Phoenix-USA (Siyahlı Kadınlar Phoenix-ABD)
 • Women Living Under Muslim Laws (WLUML) – International Solidarity Network
 • Women’s Union of Greece (Yunanistan Kadın Birliği)
 • Women's Solidarity Foundation (KADAV)
 • Women's Solidarity Foundation (KADAV)-New Step Woman Training and Culture Center)
 • World March of Women ( Dunya Kadin Yuruyusu )
 • You Are Here-Sydney Art Collective (Sen Buradasın-Sidney Sanat Topluluğu/Avusturalya)
 • Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser, Deutschland (Autonomous Women Houses Information Center-Otonom Kadın Evleri Enformasyon Merkezi, Almanya)
 • Zminijietna Voice of the Left-Malta (Zminijietna Solun Sesi-Malta)
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Pınar Selek
Mahkeme Süreci Court Process